سازگاری با موبایل

در بخش cor Web گوگل سرچ کنسول قسمت موبایل لینک های سبز صفر شده است