انجمن سون هاست

parham381

parham381

یک پسر کورد ساده ، عاشق سادگی و خلف کردن با کد ها و لذت بردن از لحظاتی که خیلی ساده می گذرند
خدمت گذار دین و مذهبم اسلام و اهل سنت
وب سایت من :grinning: