آموزش کار با دیسکورس

سلام
کسی هست بتونه به من تنظیمات و نحوه کار با دیسکورس را آموزش بده .
البته هزینشم پرداخت میکنم

هر مورد را به صورت موضوعی تاپیک باز کنید. راهنمایی خواهید شد. بطور کلی اموزش کامل اماده ای وجود نداره.

1 پسندیده