انجمن سون هاست

ارور Indexing errors مروبوط به site map در گوگل سرچ کنسول

باسلام و احترام
تنها ارور موجود در گوگل سرچ کنسول این شرکت مربوط به Submitted URL marked ‘noindex’ در زمینه نقشه سایت است که به پیوست تقدیم میگردد.
محتوای فایل robots.txt نیز این میباشد:

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-signuo.php
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

Sitemap:https://www.jahanbaygan.com/sitemap.html

تمامی موارد نیز به پیوست تقدیم میگردد


کد شما برای robots.txt غلط املایی داره و یه خط دو بار تکرار شده.
اینا رو اصلاح کنید. wp-signuo.php