انجمن سون هاست

ارور Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin

سلام
من تم فلت سام روی سایت فعال دارم ولی الان میخوام برم با صفحه سازش کارکنم باز نمیه و این ارور رو میده

Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "https://peynama.com" from accessing a cross-origin frame.
    at t.elementFromPoint (https://peynama.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/builder/core/editor.js?ver=3.13.3:1:83144)
    at t.shortcodeFromPoint (https://peynama.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/builder/core/editor.js?ver=3.13.3:1:83256)
    at t.value (https://peynama.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/builder/core/editor.js?ver=3.13.3:1:55804)

هرکاری میکنم متوجه نمیشم که چ باید بکنم
کسی میدونه ؟

سلام وقت بخیر
وردپرس و افزونه صفحه ساز را به آخرین نسخه ارتقا دهید
چون خیلی وقت پیش دقیقا همین ارور روی سایت منم بود
که با آپدیت افزونه و وردپرس درست شد

1 Likes