انجمن سون هاست

اگر بخوایین رویک سایت که توی ایندکس نیست بکلینک بزنین چطوری و با چه حجمی بکلینک میزنین؟ چه نوع بکلینیک با چه انکری؟

میخوام سایت بیاد توی ایندکس روی انکرهای مشخص
توی ۱۰۰ تا نیست
ایندکس شده ولی صفحه ولی رتبه ای نداره
چیکار میکنین براش؟