ایجاد بسته نصبی

پوسته
وردپرس

(zabih mohammadi) #1

بنده قصددارم یک بسته نصبی ایجاد کنم اما با ارور زیر مواجه هستم