انجمن سون هاست

ایجاد تغییر در لوگوی وردپرس با استفاده از html

سلام دوستان
من 2 تا دستور ساده می خوام به این خط اضافه کنم. ممکنه راهنمایی کنید که از کدام مسیر در وردپرس، میشه به لوگو رسید که نهایتا تغییرش بدم؟

<div class="logo">> 
<a href="https://fakhtehmag.com/">
<img src="https://fakhtehmag.com/wp-content/uploads/2021/02/FakhteMagLogo.png" alt="فاخته">
</a>
</div>