ایجاد پوش نوتیفیکیشن اختصاصی

سلام
میخواستم پوش نوتیفیکیشنم را فقط برای چت خصوصی فعال کنم
آیا شدنی هست؟
راهکاری دارد؟
به این صورت هست که یک افزونه چت خصوصی دارم(مثل کریپس و اینا نیست api داشته باشه ، چت خصوصیه مثل دیوار) از این سرویس میخوام فقط برای پاسخ چت ها استفاده کنم