ایراد در روند پرداخت لطفا دوباره تلاش کنید

سلام دوستان ایراد در روند پرداخت لطفا دوباره تلاش کنید از چیه ؟؟ افزونه ها و بررسی کردم، درگاه پرداخت بررسی کردم درست نشد