برطرف کردن خطای Blocked URL's در Really Simple SSL Pro

در افزونه really sample ssl pro طبق تصویر قسمت blocked url’s را ضربدر زده چگونه برطرف کنم؟

سلام
سمت راست خطایی که گرفته روی فلش رو به پایین بزنید صفحات یا پست هایی که مشکل دارند نمایش داده میشه و مشخص میشه چه جاهاییشون مشکل دارند

3 Likes