تغییر لینک صفحات سایت با نصب ووکامرس

بعد از نصب ووکامرس به تمام صفحات سایت متغیری به شکل ?v=d6392e39ad2a اضافه شده، برای مثال لینک از https://domain.com/ به https://domain.com/?v=d6392e39ad2a تغییر یافته.
راه حل چیست؟

درود
به منوی ووکامرس> پیکربندی مراجعه کنید و سپس از تب همگانی گزینه مکان پیشفرض مشتری رو روی حالت«بدون مکان پیشفرض» انتخاب کنید.

1 پسندیده