تفاوت گواهی Certum Commercial و وایلد کارت و تعیین گواهی مورد نیاز وبسایت

برای قالب آموزشی وردپرس که ثبت نام و پروفایل و دوره و کلاس و تمرین و …و پرداخت داریم، گواهی استانداردCertum Commercial باید تهیه کنیم؟
وایلد کارت در چه صورت نیاز است؟

درود
برای آشنایی با انواع گواهی های SSL مقاله زیر را مطالعه نمایید

چنانچه پسوند دامنه سایت شما ir است گواهی Certum Commercial را تهیه نمایید درغیر اینصورت گواهی Rapid SSL را برای دامنه خود خریداری کنید گواهی های SSL پیشنهادی با توجه به پسوند دامنه تان مناسب سایت شما هستند.

شاد و موفق باشید

3 پسندیده