ثبت نامگ ها بدون دسته پایه در گوگل

من دارای سایتی هستم که تمامی url های سایت بدون دسته پایه در google search console شده است. می خوام بدونم که آیا شما چاره ای برای بهبود این مسئله شما دارید؟؟؟