انجمن سون هاست

جدا سازی مقادیر از هم در mysql یا در php

SELECT COUNT(id_product) as counter,round(sum(length),2) as length,zekhamat,Diameter,id_mid,typeskin FROM `a2m_product`
      LEFT JOIN a2m_process on a2m_process.id_product=a2m_product.id
      WHERE id_product in (select id_product from a2m_fa where id_project=223 and statFact=75)
      GROUP by Diameter,zekhamat,id_mid,typeskin

سلام دوستان این کد mysql ام هست ولی دیتایی که میده که باهاش مشکل دارم اینه که مقداد شمارش باید به جای 95 یک 92 و یک 3 باشد.

counter | Lenght | zekhamat | Diameter | id_mid | typeskin |

              |  1   |  494  | 6.3  |24.00  | 2 |
              |  2   |  495  | 6.3  |24.00  | 2 |
              |  1   |  494  | 7.9  |1104  | 92 |
              |  2   |  495  | 7.9  |1140  | 95 |
              |  1   |  500  | 7.9  |36   | 3 |

حتی به صورت کد محصول هم اوردمشون بیرون که با پی اچ پی دسته بندیش کنم چون هر کد محصول دوبار و هر کدوم یک کد فرایند داره ولی بازم نشد اگه الگوریتمی برای مرتب کردنشون در پی اچ پی یا تقسیمشون داخل mysql میشه انجام داد بگین ممنون میشم.