حل مشکل ریسپانسیو

سایت من در سایت تست ریسپانسیو ( [Mobile-Friendly Test]
نیز مشکل دارد و تایید نمیکند ولی در واقعیت سایت من کامل ریسپانسر است
کمک کنید تا حل کنم
ادرس سایتم :
https://google-dl.ir
کمک کنید تا درست کنم