خطای WordPress database error Deadlock found when trying to get lock

در ارور لاگ مرتب خطای

WordPress database error Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction for query UPDATE ..._actionscheduler_actions SET attempts = attempts+1, status='in-progress

رو داریم، کسی هست به این مشکل خورده باشه راهنمایی کنه؟

درود دوست خوبم، در انجمن رسمی وردپرس دقیقا همین مشکل ارسال شده که می توانید کمک بگیرید.

ممنون بابت وقتی که گذاشتین اما اینا رو دیده بودم و متاسفانه کمک کننده نیستن