انجمن سون هاست

خطا دیتابیسCommands out of sync; you can't run this command now

سلام
وقت بخیر
ببخشید دوستان این خطا مربوط به چی هست و چگونه باید برطرفش کنم؟

FROM wp_wfblocks7 WHERE type IN (1, 8, 9, 2, 5, 6) AND (expiration = 0 OR expiration > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY typeSort ASC, id DESC ساخته شده توسط wfWAFIPBlocksController::synchronizeConfigSettings, wfBlock::ipBlocks, wfBlock::allBlocks
[10-Jan-2022 00:55:29 UTC] خطای Commands out of sync; you can’t run this command now در پایگاه‌داده وردپرس برای دستور SELECT *, CASE
WHEN type = 3 THEN 0
WHEN type = 4 THEN 1
WHEN type = 7 THEN 2
WHEN type = 6 THEN 3
WHEN type = 5 THEN 4
WHEN type = 9 THEN 5
WHEN type = 8 THEN 6
WHEN type = 2 THEN 7
WHEN type = 1 THEN 8
ELSE 9999
END AS typeSort, CASE
WHEN type = 3 THEN parameters
WHEN type = 4 THEN parameters
WHEN type = 1 THEN IP
WHEN type = 9 THEN IP
WHEN type = 5 THEN IP
WHEN type = 6 THEN IP
WHEN type = 7 THEN IP
WHEN type = 2 THEN IP
WHEN type = 8 THEN IP
ELSE 9999
END AS detailSort
FROM wp_wfblocks7 WHERE type IN (7) AND (expiration = 0 OR expiration > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY typeSort ASC, id DESC ساخته شده توسط wfWAFIPBlocksController::synchronizeConfigSettings, wfBlock::lockouts, wfBlock::allBlocks

سلام وقت بخیر
این خطا برای افزونه وردفنس می باشد. چون افزونه هنگام نصب نتوانسته جداول را در دیتابیس ایجاد کنه
هنگام فراخوانی جدول با ارور مواجه می شود