خطا ها در لاگ و کند شدن سایت

درود من وقتی هاستو عوض کردم با مشکل استفاده زیاد از فضا هاست شدم و رم وcpu رو ارتقاع دادم تا 4 گیگ ولی الان دوبارهفضارو زیاد استفاده میکنه به هاست میگم میگه مشکل قالبه به طراح قالب میگم میگه ار طرف ما مشکلی نیست سابتتون درا درست کار می کنه ولی لاگ cpanel نگاه می کنم خطا زیاد داره . لطفا راهنمایی کنید
thrown in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/header.php on line 23
[14-Jan-2024 14:17:22 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:17:22 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:17:22 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:17:22 UTC] PHP Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 406
[14-Jan-2024 14:17:22 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:17:22 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:17:22 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:33:04 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:33:04 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:33:04 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:33:04 UTC] PHP Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 406
[14-Jan-2024 14:33:04 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:33:04 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:33:04 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:35:11 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:35:11 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:35:11 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:35:11 UTC] PHP Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 406
[14-Jan-2024 14:35:11 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:35:11 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:35:11 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:35:16 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:35:16 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:35:16 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 14:35:16 UTC] PHP Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 406
[14-Jan-2024 14:35:16 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:35:16 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 14:35:16 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 18:46:19 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 18:46:19 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 18:46:19 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 18:46:19 UTC] PHP Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 406
[14-Jan-2024 18:46:19 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 18:46:19 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 18:46:19 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 23:34:41 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 23:34:41 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 23:34:41 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[14-Jan-2024 23:34:41 UTC] PHP Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 406
[14-Jan-2024 23:34:41 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 23:34:41 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[14-Jan-2024 23:34:41 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[15-Jan-2024 03:49:40 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[15-Jan-2024 03:49:40 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[15-Jan-2024 03:49:40 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 293
[15-Jan-2024 03:49:40 UTC] PHP Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 406
[15-Jan-2024 03:49:40 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[15-Jan-2024 03:49:40 UTC] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411
[15-Jan-2024 03:49:40 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/integrations/elementor/elements/slidershegeft.php on line 411

دوست گرامی درود،
این مشکل رو بنده قبلا دیده بودم به احتمال خیلی زیاد میتونه از php version هاست باشه نسخه PHP را روی : 8.1 قرار دهید. بصورت پیش فرض نسخه php هاست بر روی 7.4 و 8.0 قرار دارد که تداخل ایجاد میکند.
سپس یک بار کامل تمامی پلاگین ها و قالب رو غیرفعال و فعال نمایید.

در نظر داشته باشید قبل از هرگونه تغییر از دیتا خود بکاپ تهیه نمایید یا به هاستینگ خود این موضوع را گزارش کنید تا بکاپ برایتان تهیه شود.

سلام ، php روی 7.4 بود گقتم 8.1 کرد این ارورها برطرف شد

الان یه مشکل دیگه داریم این که کل فضای هاست با cpu 4 Core , ram 4GB کل فضارو اشغال می کرد و خطا 500 میداد تمام قالب و افزونه رو غیر فعال کرد تایکم اومد پایین ولی فردا با قالب و تمام افزونه های فعال cpu , ram حجم استفاده از فضا خیلی کم شده به اندازه 2% نهایتا 20%میشه دوباره فردا مشکل روز قبل رو پیدا میکنه همه میره روی 100%. قالب من هم وودمارت هست

تو errorlog این خطا ها هست

home/kalahitc/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(324) woodmart_force_enqueue_styles(‘’)
/home/kalahitc/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array)
/home/kalahitc/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array)
/home/kalahitc/public_html/wp-includes/script-loader.php(2262): do_action(‘wp_enqueue_scri…’)
/home/kalahitc/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(324): wp_enqueue_scripts(‘’)
/home/kalahitc/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array)
home/kalahitc/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array)
home/kalahitc/public_html/wp-includes/general-template.php(3052): do_action(‘wp_head’)
/home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/header.php(12): wp_head()
/home/kalahitc/public_html/wp-includes in /home/kalahitc/public_html/wp-content/themes/woodmart/inc/enqueue.php on line 1229

دوست گرامی درود،
بصورت پیام شخصی آدرس سایت خود را ارسال فرمایید.

سلام ادرس سایتو خدمت تون فرستادم

درود،
بنده آفلاین بودم عذرخواهی میکنم بابت تاخیر
بزودی بررسی و نتیجه خدمت شما اعلام خواهد شد.

سلام و سپاس از لطفتون

سلام ،
جناب آقای گنجی از زحمات شما بایت بهینه کردن سایت از شما خیلی سپاسگذارم . امیدوارم پیروز و موفق باشید

درود دوست گرامی،
بسیار سپاسگزارم از پیام محبت آمیز شما، همواره شاد و پیروز باشید.