انجمن سون هاست

خطا هنگام فعال کردن ووکامرس

سلام بعد از نصب و فعال سازی ووکامرس خطای زیر برامون نمایش داده میشه لطفاً راهنمایی کنید.
جزئیات خطا

یک خطا از نوع E_ERROR در خط 44 از پرونده /home/jozveban/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/migration/ActionScheduler_DBStoreMigrator.php رخ داد. پیام خطا: Uncaught RuntimeException: خطا در عمل ذخیره‌سازی:خطا در عمل ذخیره‌سازی:Table ‘jozveban_db.blogactionscheduler_actions’ doesn’t exist in /home/jozveban/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/migration/ActionScheduler_DBStoreMigrator.php:44
Stack trace:
#0 /home/jozveban/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/data-stores/ActionScheduler_HybridStore.php(242): ActionScheduler_DBStoreMigrator->save_action(Object(ActionScheduler_Action), NULL)
#1 /home/jozveban/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/ActionScheduler_ActionFactory.php(177): ActionScheduler_HybridStore->save_action(Object(ActionScheduler_Action))
#2 /home/jozveban/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/ActionScheduler_ActionFactory.php(84): ActionScheduler_ActionFactory->store(Object(ActionScheduler_Action))
#3 /home/jozveban/public_html/wp-content/plugins/woocomme