در ویرایش المنتور صفحه تکی محصول المان ها نمایش داده نمیشود

با سلام
در ویرایش صفحه تکی محصول با المنتور المانهایی که استفاده کردم مثل تصاویر محصول ، عنوان محصول ، مسیر پیمایش ، فزودن به سبد خرید نمایش داده نمیشود فقط آیکون نمایش داده میشه error

أوتا دلیل بیشتر نداره

  1. این المانها با افزونه یا قالبی بوده که دیگه غیر فعال شده
  2. در بخش تنظیمات المنتور مشکلی دارید