انجمن سون هاست

راهنمایی برا تگ عنوان در مقاله

سلام
استفاده از تگ عنوان h2 یا h3 در مورد تعداد محدودیت دارد .
منظورم اگر د0 تا عنوان در مقاله داشته باشیم آیا تفاوتی دارد که همه h2 بدهیم یا اینکه 5 تا h2 و 5 تا h3
بدهیم ؟
https://yoast.com/how-to-use-headings-on-your-site/