انجمن سون هاست

رفع خطای page is not mobile friendly .

بعضی از صفحات سایت سرچ کنسول سرچ می کنم این خطا میدن.
تولید محتوا، سبک نوشتن و اندازه متن همشون به یک شکل هستن . این خطا چی هست ؟ چطوری رفعش کنم ؟

حل شد .

نت سرچ کردم رفتم قسمت نمایش >> سفارشی سازی >> css اضافی

کدهای پایین قرار دادم و منتشر کردم .

بعد سرچ کنسول تست کردم خطا رفع شد .

@media only screen and (max-width:620px) {

  /* For mobile phones: */
  .menu, .main, .right {
    width: 100%;
  }
}
1 Likes