ساخت فرم از طریق Gravity Forms

سلام
ساخت فرم از طریق Gravity Forms و هم چنین با کمک افزونه گرویتی فرم المان‌های سفارشی تعریف کنید، فرم را چند مرحله‌ای کنید و برای ارسال نیز زمان تعیین کنید.
این امکان وجود دارد که اینکار توسط جناب سلطانی انجام شود