سوالات داستان محور

سلام.
شب و روزتون بخیر.
برنامه ای میخوام شروع کنم به نوشتن که نیاز به منطق دارم و کمک چند ذهن خلاق و باتجربه.
مردی را در نظر بگیرید کوله پشتیی با یکسری الماس و طلای قنیمت برده از این سفرش درون کوله پشتی خود دارد و با پای پیاده ، بعد از یک دشت به یک جنگل سرسبز و بزرگ میرسد ، قبل از شروع شدن جنگل ، کلبه ای میبیند و در آن کلبه پیرمردی مهربان قرار دارد.
مرد به پیش پیرمرد میرود از او طلب غذا و کمی آب میکند.
پس از گذشت مدتی ، مرد از پیرمرد آدرسی را میپرسد که چگونه میتواند به شهر برسد. پیرمرد راه مستقیم را به او نشان میدهد و میگوید تو ۵ روز بدون استراحت باید پیاده روی کنی تا به مقصد برسی.
اگر در هر ۲۴ ساعت ۸ ساعت استراحت کنی ، ۳۲ ساعت یعنی یک روز و ۸ ساعت بیشتر راهش ادامه داره و روز آخر به مقصد میرسد ، استراحتش را محاسبه نکردم.
خب حالا مرد حرکت میکند و نیمه شب در قسمتی از جنگل استراحت میکند و میخوابد.

الف) اگر مرد بیدار شود و راهش را گم کرده باشد ، چطور باید راه خود را پیدا کند؟
ب) اگر تعدادی ادم ، مرد را منتقل کنند به قسمتی دیگر از جنگل ، باز مرد چطور شهر را پیدا کند؟
پ) اگر راهزنی این بین به کوله پشتی مرد دستبرد بزند وبرخی وسایل مرد را بدزد آیا مرد میتواند مقداری از وسایل رو قایم کند تا به راهزن ندهد؟
ت) اگر خود کوله پشتی رو چند میمون یکدفعه از مرد بدزدد ، آنوقت مرد چه باید بکند؟
ث) اگر به مرد حمله شود توسط حیوانات به قتل برسد، راهی هست که کوله پشتی مرد که پر از دارایی مهم هست به مقصدش برسه؟