انجمن سون هاست

علت نا پیادر بودن نتایج بخش Mobile Usability در سرچ کنسول

سلام من در سرچ کنسول میرم از یک برگه تست بگیرم بدونه اینکه ویرایش در نوشتم ایجاد کنم نتایج مختلفی برام میاره