فایل های htaccess آلوده

با سلام.متاسفانه سایت من دچار آلودگی شده و همکاران سون هاست اسکن کردن و یکسری فایل های htaccess آلوده توسط اسکن امنیتی، شناسایی و حذف کردن.
فقط من گزارش اسکن رو در رابطه با فایل ها نگاه میکنم فکر میکنم تمام اون فایل ها دوباره ایجاد شدن.
کسی میتونه به من تو این زمینه کمک کنه؟
این گزارش اسکن