انجمن سون هاست

فرمول محاسباتی بخش قیمت گزاری گرویتی فرم چه جوریه؟


در بخش قیمت گراویتی فرم -وردپرس
فرمول محاسباتی شرطی چطوری بنویسم
مثلا اگر مشتری ترجمه عمومی انگلیسی به فارسی سطح متوسط سرعت عادی انتخاب کند آنگاهقیمت هر کلمه 30 تومان محاسبه بشه
مثلا برای 2200 کلمه بشه 66000 تومان
مثلا اگر مشتری ترجمه عمومی انگلیسی به فارسی سطح خوب سرعت عادی انتخاب کند آنگاه قیمت هر کلمه 70 تومان محاسبه بشه ، برای 2200 کلمه بشه 154000 تومان
مثلا اگر مشتری ترجمه عمومی انگلیسی به فارسی سطح عالی سرعت عادی انتخاب کند آنگاهقیمت هر کلمه 100 تومان محاسبه بشه 220000 تومان

سلام

این دانشنامه رو بررسی کنید:

1 Likes

مشکل اینه که اگر مقدار بزارم جمع را نشان میده-صفر نشان نمیده، سایت من ترجمه هست سیستم را طوری طراحی کردم که مشتری هر بار یکبار سفارش بده (اگر مقدار را بزارم خیلی احمقانه میشه)

مجموع را صفر نشان میده مقدار شرطی هم گذاشتم حداقل و حداکثر ولی باز صفر میشه مجموع پرداخت (خودم فکر میکنم چون نمیتونه تعداد کلمه رو حساب کنه با قیمت)


فقط اون کلمه را میخوام داشته باشم …متوجه میشید.