قرار دادن محصولات تخفیف دار به دسته بندی به صورت خودکار

سلام
کد زیر من نام دسته بندی مینویسم ولی کار نمیکنه (نام دسته بندی فارسی هست) امکانش هست کد زیر را تغییر داد که جای نام دسته بندی نامک دسته بندی نوشت؟

add_action( 'woocommerce_product_query', 'WOOCOMMERCEIR_sale_category' );
 
function WOOCOMMERCEIR_sale_category( $q ) {
   if ( "sale" !== $q->get( 'product_cat' ) ) return; // "sale" = slug
   $q->set( 'post_type', 'product' );
   $q->set( 'product_cat', null );
   $product_ids_on_sale = wc_get_product_ids_on_sale() ? wc_get_product_ids_on_sale() : array();
   $q->set( 'post__in', $product_ids_on_sale );
}

منبع
https://woocommerce.ir/sale-category-automatic/

درود

شما باید بطور پیشفرض در این کد نامک یا همون slug را قرار دهید، به بخش // "sale" = slug در این خط از کد دقت کنید :

   if ( "sale" !== $q->get( 'product_cat' ) ) return; // "sale" = slug

تست کنید و نتیجه را اعلام کنید

1 پسندیده