خرید هاست خرید سرور

قرار دادن ALT تصاویر به صورت خودکار در وردپرس

سلام کد یا افزونه ای هست که به صورت خودکار آلت و توضیحات عکس رو با استفاده از تایتل پست پر کنه

این قسمت ها منظورم هست داخل عکس کادر کشیدم

بیشتر بخش متن جایگزین اولویت داره چون برای افزونه یواست سئو مهمه

ممنون

سلام و درود

می توانید از این افزونه استفاده کنید و کاملا با یواست سئو سازگاره

6 Likes

این افزونه رو تست کردم متاسفانه کار نمیکنه اصلا

این تنظیمات افزونه

Screenshot (249).png

اکثر افزونه ها مشکل دار هستند و نمیشه

من چند تا کد پیدا کردم از سایت هایه خارجی منتها این ها اسمه خوده عکس رو قرار میدن برای مشخصات

چطور میشه تایتل پست رو قرار داد

/**
 * Auto Add Image Attributes From Image Filename 
 *
 * @author Arun Basil Lal
 * @refer https://millionclues.com/?p=3908
 * @plugin https://wordpress.org/plugins/auto-image-attributes-from-filename-with-bulk-updater/
 */
function abl_mc_auto_image_attributes( $post_ID ) {
 $attachment = get_post( $post_ID );
 
 $attachment_title = $attachment->post_title;
 $attachment_title = str_replace( '-', ' ', $attachment_title ); // Hyphen Removal
 $attachment_title = ucwords( $attachment_title ); // Capitalize First Word
 
 $uploaded_image = array();
 $uploaded_image['ID'] = $post_ID;
 $uploaded_image['post_title'] = $attachment_title; // Image Title
 $uploaded_image['post_excerpt'] = $attachment_title; // Image Caption
 $uploaded_image['post_content'] = $attachment_title; // Image Description
 
 wp_update_post( $uploaded_image );
 update_post_meta( $post_ID, '_wp_attachment_image_alt', $attachment_title ); // Image Alt Text
}
add_action( 'add_attachment', 'abl_mc_auto_image_attributes' );

کد دوم

add_action('added_post_meta', 'wpse_20151219_after_post_meta', 10, 4);

function wpse_20151219_after_post_meta($meta_id, $post_id, $meta_key, $meta_value) {

  // _wp_attachment_metadata added
  if($meta_key === '_wp_attachment_metadata') {

    // ----------------------------------------------------------------------
    // POST
    // ----------------------------------------------------------------------

    // Change basic fields on attachment post
    wp_update_post(array(
              'ID'      => $post_id,
              'post_title'  => "This is a TITLE for $post_id",
              'post_content' => "This is the DESCRIPTION for $post_id",
              'post_excerpt' => "This is the CAPTION for $post_id",
            ));

    // ----------------------------------------------------------------------
    // POST META
    // ----------------------------------------------------------------------

    // Change ALT Text
    update_post_meta($post_id, '_wp_attachment_image_alt', "This is the ALT Text for $post_id");

    // Add Custom Field
    update_post_meta($post_id, '_wpse_20121219_my_custom_meta', 'MyCustomMetaValue');

    // ----------------------------------------------------------------------
    // POST META ( ATTACHMENT METADATA )
    // ----------------------------------------------------------------------

    // Change Image Metadata
    $meta_value[ 'image_meta' ] = array_merge($meta_value[ 'image_meta' ], array(
      'credit'  => 'https://black-buddha.com',
      'camera'  => 'The Best Camera EVER!',
      'copyright' => date('Y'),
      'title'   => "This is a META TITLE for $post_id",
      'caption'  => "This is a META CAPTION for $post_id",
    ));

    // Update The Image Metadata
    wp_update_attachment_metadata($post_id, $meta_value);

    // _wp_attached_file
    // _wp_attachment_metadata (serialized)
    // _wp_attachment_image_alt
    // _wpse_20121219_my_custom_meta

    $attachment_meta = get_post_meta($post_id);

    // width
    // height
    // file
    // sizes
    // image_meta
    //   aperture
    //   credit
    //   camera
    //   caption
    //   created_timestamp
    //   copyright
    //   focal_length
    //   iso
    //   shutter_speed
    //   title
    //   orientation
    //   title
    //   keywords

    $attachment_metadata = wp_get_attachment_metadata($post_id);
  }
}

کد سوم

/* Automatically set the image Title, Alt-Text, Caption & Description upon upload
-----------------------------------------------------------------------*/

add_action( 'add_attachment', 'my_set_image_meta_upon_image_upload' );

function my_set_image_meta_upon_image_upload( $post_ID ) {
// Check if uploaded file is an image, else do nothing
if ( wp_attachment_is_image( $post_ID ) ) {
$my_image_title = get_post( $post_ID )->post_title;
// Sanitize the title: remove hyphens, underscores & extra
// spaces:
$my_image_title = preg_replace( '%\s*[-_\s]+\s*%', ' ',
$my_image_title );
// Sanitize the title: capitalize first letter of every word
// (other letters lower case):
$my_image_title = ucwords( strtolower( $my_image_title ) );
// Create an array with the image meta (Title, Caption,
// Description) to be updated
// Note: comment out the Excerpt/Caption or Content/Description
// lines if not needed
$my_image_meta = array(
// Specify the image (ID) to be updated
'ID' => $post_ID,
// Set image Title to sanitized title
'post_title' => $my_image_title,
// Set image Caption (Excerpt) to sanitized title
'post_excerpt' => $my_image_title,
// Set image Description (Content) to sanitized title
'post_content' => $my_image_title,
);

// Set the image Alt-Text
update_post_meta( $post_ID, '_wp_attachment_image_alt',
$my_image_title );
// Set the image meta (e.g. Title, Excerpt, Content)
wp_update_post( $my_image_meta );
}
}

کد چهارم

add_action('add_attachment', 'ehi_auto_populate_image_fields');
function ehi_auto_populate_image_fields($postID)
{
  if (wp_attachment_is_image($postID))
  {
    // Grab the Title auto-generated by WordPress
    $ehi_image_title = get_post($postID)->post_title;
 
    // Remove hyphens, underscores, and extra spaces
    $ehi_image_title = preg_replace('%\s*[-_\s]+\s*%', ' ', $ehi_image_title);
 
    // Capitalize first letter of every word
    $ehi_image_title = ucwords(strtolower($ehi_image_title));
     
    $ehi_image_meta = array(
      'ID'    => $postID,
      'post_title'  => $ehi_image_title, // Image Title
      'post_excerpt' => $ehi_image_title, // Image Caption (Excerpt)
      'post_content' => $ehi_image_title, // Image Description (Content)
    );
 
    // Update the Alt Text
    update_post_meta($postID, '_wp_attachment_image_alt', $ehi_image_title);
 
    // Update the other fields
    wp_update_post($ehi_image_meta);
  } 
}

اینها بودند بقیه سایتا هم همین کدارو گذاشتن چه تغییر باید داده بشه تو کد ها که پست تایتل تو فیلد ها نوشته بشه نه نام عکس

ممنون

1 Like

این مورد رو تست کردم کامل نام تایتل و حتی کلمه کلیدی انتخاب شده را در یواست رو به تصویر اختصاص می ده

3 Likes

مجدد تست کردم عمل نمیکنه شما نسخه رایگان دارید یا پرو ؟
من روی 3 سایت تست کردم عمل نکرد

روی نسخه رایگان تست کردم. بعد alt و بررسی کرده بودید، اعمال نشده بود؟

بله تست کردم هیچ چیزی اضافه نشده بود به فیلد الت

اون کد هایی که قرار دادم هر 4 تاش تمامی فیلد هارو پر میکنه التو توضیحاتو تایتلو …
منتها با اسمه خود عکس فکر کنم یه تغییراته کوچیکی روش اعمال بشه میشه تنظیمش کرد تایتل پست رو قرار بده فک کنم اقای سید زاده بتونن تغییرش بدن

1 Like