قوانین انتقال دامنه


(ho3inzahedi) #1

با سلام
شنیدم برای انتقال دامنه های com و net به یک شخص دیگه باید یکبار تمدید بزنم ، ایا این درسته!


(آرتا سیدزاده) #2

درود

خیر، شما برای انتقال، دامنه رو تمدید نمی کنید.
شما یک هزینه برای انتقال پرداخت می کنید که بعد از انتقال دامنه رو ۱ سال تمدید می کنه.