لینک به سایت دیگر در کنسول گوگل

لینک-خارجی
(lord) #1

سلام
من در هیچ جای سایتم به این آدرس لینک ندادم . ولیکنسول گوگل برام داره میاره اتش!
کجا رو بگردم بتونم حذفش کنم؟
این عدد 2 که میاره جلوش چیه ؟

0 Likes

(حسین) #2

سلام
اشتباه متوجه شدید
این وبسایتی که شما مشخص کردید به سایت شما لینک داده
و آن عددی که میفرمایید تعداد لینک هایی است که مقصد آن , سایت شماست

3 Likes