انجمن سون هاست

متخصصان وردپرس؟

سلام و وقت بخیر

بی شک یکی از روش های حرفه ای شدن، شناخت افراد حرفه ای آن حوزه و دنبال کردن این افراد است.

چه افرادی را میشناسید که در زمینه وردپرس یا حوزه مشابه، متخصص و شاخص باشند؟

امیدوارم لیست خوب و مفیدی جمع آوری شود.