محدود کردن دسترسی مدیران

سلام دوستان
می خواستم بپرسم چطور میشه به عنوان مدیر دسترسی سایر مدیر ها رو به پیشخوان تعیین کنم؟
(یعنی اینکه هر مدیر به چه منو هایی از پیشخوان دسترسی داشته باشه و براش نمایش داده بشه)
افزونه ای چیزی برای این کار هست؟

1 پسندیده