محصولات مرتبط به درستی نمایش داده نمی شوند

سلام راه حل این مشکل چیه ؟
محصولات مرتبط به درستی نمایش داده نمی شوند و محصولی از دسته دیگر یا غیر مرتبط در لیست محصولات مشابه محصول نمایان می شود.