انجمن سون هاست

مشاوره سئو سایت

سلام خسته نباشید.

ببخشید آقا من نمیدونم هر چیزی رو سئو کردم صفحه اول اومده ولی یک دوره آموزش طراحی سایت دارم، هرکار میکنم صفحه اول نمیاد که نمیاد

میشه بگید از کجا هست ی برسی کنید صفحه جلسات و… رو ؟

این https://www.shevko.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C/ هست