انجمن سون هاست

مشکل ارور 500 برای مبتدی

با سلام و احترام، سایت من ارور 500 داره من هم مبتدی هستم موضوع های انجمن رو هم خوندم واقعاً می ترسم تو هاست دست بزنم از طرفی هم نمیدونم ایراد افزونه هست یا چیز دیگه ای میشه راهنمایی بفرمایید چی کار کنم می ترسم خرابکاری کنم فایل log رو هم گذاشتم log.txt (68.0 کیلوبایت)

این هم عکس از کنسول گوگل

سلام خدمت شما

عیب یاب وردپرس را فعال کنید سپس سایتتون را در مرورگر باز کنید تا خطا و مشکل موجود در فیل debug.log ثبت شود

آموزش فعال کردن دیباگ ( عیب یاب )

سلام ممنون از راهنماییتون
[10-Feb-2021 09:52:43 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
ارور این هستش که مربوط به افزونه ساخت صفحات هستش که صفحه ها را با این ساختم سوالم اینه که همین ارور باعث ارور 500 توی کنسول گوگل شده توی کنسول 4 دسته سایت ارور داده یک تگ و یک صفحه پاک شده


این ارور دباگ هستش اگه میشه راهنماییم کنید
[10-Feb-2021 09:52:43 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 09:52:43 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 09:52:43 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 09:59:33 UTC]
[10-Feb-2021 10:08:12 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:08:12 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:08:12 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:08:12 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:08:12 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:08:12 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:08:13 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:08:13 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:08:13 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:08:13 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:08:13 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:08:13 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_mod_option_switcher_module>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_bg_module>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_text_module>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_border_module>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_height_module>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_spacing_module>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_width_module>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_width_column>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_width_section>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_anchor_module>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_visibility_module>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_breakpoint_module>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_template>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_widths>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_custom_css>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_reset>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_performances>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_header_footer>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_revisions>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_imp_exp>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_text>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_widths>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_breakpoint>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_header_footer>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_performances>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_recaptcha>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_revisions>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_reset>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_imp_exp>
[10-Feb-2021 10:25:28 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_beta_features>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_mod_option_switcher_module>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_bg_module>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_text_module>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_border_module>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_height_module>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_spacing_module>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_width_module>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_width_column>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_width_section>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_anchor_module>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_visibility_module>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_breakpoint_module>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_template>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_widths>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_custom_css>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_reset>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_performances>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_header_footer>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_revisions>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_imp_exp>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_text>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_widths>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_breakpoint>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_header_footer>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_performances>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_recaptcha>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_revisions>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_reset>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_imp_exp>
[10-Feb-2021 10:26:13 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_beta_features>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_mod_option_switcher_module>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_bg_module>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_text_module>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_border_module>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_height_module>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_spacing_module>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_width_module>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_width_column>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_width_section>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_anchor_module>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_visibility_module>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_level_breakpoint_module>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_template>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_widths>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_custom_css>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_reset>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_performances>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_header_footer>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_revisions>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_local_imp_exp>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_text>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_widths>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_breakpoint>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_header_footer>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_performances>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_recaptcha>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_revisions>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_reset>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_imp_exp>
[10-Feb-2021 10:26:23 UTC] <czr_pre_register_dynamic_module => module type already registered => sek_global_beta_features>
[10-Feb-2021 10:33:14 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:33:14 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:33:14 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:33:14 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:33:14 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:33:14 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:33:15 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:33:15 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:33:15 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:33:15 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:33:15 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:33:15 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] Nimble\skp_get_skope_id error => skope_id not set for level local
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>
[10-Feb-2021 10:34:10 UTC] <Nimble\sek_normalize_global_options_with_defaults => error => CZR_Fmk_Base not loaded>