مشکل در دامنه ، اخطار حذف دامنه

دوستان کسی از مشکلات دامنه اطلاع داره؟

یکی از دامنه ها وضعیت client hold شده.

اطلاعات دامنه برای ایران بوده که گفتن به خاطر تحریم باید عوض بشه ، اطلاعات رو یک آدرس معتبر در خارج از ایران وارد کردیم اما همچنان از دسترس خارجه

Client Hold می تونه دلایل زیادی داشته باشه. این دامنه کی ثبت شده؟ آیا قبلا فعال بوده؟