مشکل در لود صفحه اول سایت

سلام من در یک سرور دیگر بودم و انتقال دادم سرور سون هاست
متاسفانه بعد انتقال لود صفحه اول سایت من تا ۷۰ درصد انجام و یک مکس چند ثانیه و بعد مجدد لود میشود.
کپی فروشگاهم ۳ عدد دوستان دارند. چنین مشکلی نیست
در خواست راهنمای دارم مشکل از چی هست؟
چرا اینگونه شد؟
artaparrot.ir