انجمن سون هاست

مشکل Breadcrumbs

سلام
در کنسول این پیام برایم آمده است :
شناسایی مشکلات نان در https://poolyabi.ir/

به صاحب سایت https://poolyabi.ir/:

کنسول جستجو تشخیص داده است که سایت شما تحت تأثیر 1 مشکل Breadcrumbs قرار گرفته است:

خطاهای برتر

خطاها می توانند از نمایش صفحه یا ویژگی شما در نتایج جستجو جلوگیری کنند. خطاهای زیر در سایت شما پیدا شد:

یا “name” یا “item.name” باید مشخص شود

توصیه می کنیم در صورت امکان این مشکلات را برطرف کنید تا بهترین تجربه و پوشش را در جستجوی Google فعال کنید.

پوسته سایتم صحیفه است و مشکل اینه که آخرین صفحات سایت Breadcrumbs را دارند لینک مشکل :slight_smile: https://poolyabi.ir/page/2/
https://poolyabi.ir/page/4/
این صفحات به این شکل نمایش داده می شود و گوگل می گوید Breadcrumbs نیست
راه حل چیست ؟
ممنون