انجمن سون هاست

مطالب یکسان وبلاگ و فروشگاه

سلام

یک فروشگاه دارم mydomain.com و یک وبلاگ mydomain.com/blog . ذر وبلاگ قسمتی برای بررسی محصول دارم .

اگر متن موجود در قسمت وبلاگ را در صفحه فروش محصول نیز کپی کنم از نظر گوگل نمره منفی میگیرم ؟

باید Canonical کنید و یکی از مقالات رو به عنوان مقاله اصلی معرفی کنید

1 Likes