خرید هاست خرید سرور

نصب سی پنل در سرور ایران CentOS

سلام وقت بخیر دوستان من دارم روی سرور centos linux پارس انلاین پنل Cpanel رو نصب میکنم سه بار سرور رو ریست کردم و برای نصب از دستورات زیر استفاده کردم :

  hostnamectl set-hostname cpanel.tecmint.lan

  yum update

  yum install perl

  yum install curl

  curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest

  sh latest

خیلی هم پیش میره اما هر دفعه یک ارور ثابت میده:

  [2019-09-22 12:38:21 -0400] [14280] (DEBUG):   http://repo.mysql.com/yum/mysql-connectors-community/el/7/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno -1] Error importing repomd.xml for mysql-connectors-community: Damaged repomd.xml file
  [2019-09-22 12:38:21 -0400] [14280] (DEBUG):   w/ /usr/local/cpanel/bin/packman_get_list_json all ea-
  [2019-09-22 12:38:21 -0400] [14280] (DEBUG):   Often errors like this can be resolved by running `yum makecache`
  [2019-09-22 12:38:21 -0400] [14280] (DEBUG):   Loading profile …
  [2019-09-22 12:38:21 -0400] [14280] (DEBUG):   - ssystem [EXIT_CODE] '/usr/local/bin/ea_install_profile' exited with 255
  [2019-09-22 12:38:21 -0400] [14280] (DEBUG):  - ssystem [END]
  [2019-09-22 12:38:21 -0400] [14280] ( INFO): Completed execution of “/usr/local/bin/ea_install_profile --install /etc/cpanel/ea4/profiles/cpanel/default.json” in 8.216 second(s)
  [2019-09-22 12:38:21 -0400] [14280] (ERROR): Could not install default EA4 profile
  [2019-09-22 12:38:21 -0400] [14280] (FATAL): Failed to install EA4
  [2019-09-22 12:38:22 -0400] [14204] (FATAL): The background process “EA4 Install” failed with a fatal error: The subprocess reported error number 1 when it ended.
  2019-09-22 12:38:22 346 [13518] (FATAL): The system failed to run the /usr/local/cpanel/scripts/cpanel_initial_install script.
  Removing /root/installer.lock.
  [root@cp ~]#

این ارور تا جایی من فهمیدم نمیتونه اپاچی 4 رو نصب کنه نمیدونم باید چیکارش کنم ممنون میشم کمک کنید

سیستم عامل CentOS 7 رو مجددا نصب کنید، سپس دستورات زیر رو به ترتیب صادر کنید:

yum install wget -y
mkdir -p /root/cpanel_profile/
echo 'mysql-version=10.3' > /root/cpanel_profile/cpanel.config
cd /home
systemctl disable NetworkManager
systemctl stop NetworkManager
wget -O latest http://httpupdate.cpanel.net/latest
chmod +x latest
sh latest
5 Likes

خیلی ممنون من انجام دادم درست شد

2 Likes