نمایش محبوب ترین مقاله ها بر اساس تعداد نظرات در ویجت پست ها المنتور

سلام
کد زیر پست ها را بر اساس تعداد دیدگاه ها مرتب میکنه میشه کاری کرد کرد که پست هایی که دیدگاه ندارند نمایش نده؟

/ Showing posts ordered by comment count in Posts Widget
add_action( 'elementor/query/comment_order', function( $query ) {
	// Here we set the query to fetch posts with
	// ordered by comments count
	$query->set( 'orderby', 'comment_count' );
} );

کد شما سورت بر اساس دیدگاه هستش و فقط پسته هایی رو نمایش میده که دیدگاه داشته باشن
مگه غیر از اینه ؟