چرا nic.ir (ایرنیک) به شماره شناسنامه و تاریخ تولد خطا میده؟

سلام دوستان چرا nic.ir (ایرنیک) به شماره شناسنامه و تاریخ تولد گیر میده؟ کسی میدونه مشکل چیه؟؟

1 پسندیده

دقت کنیدکه شماره ها باید به صورت انگلیسی تایپ شوند

2 پسندیده

من به صورت انگلیسی هم تایپ کردم اما بازم شماره شناسنامه رو خطا داد چرا؟

1 پسندیده

از خود ایرنیک پیگیری بفرمایید با پشتیبانی شان مکاتبه کنید