انجمن سون هاست

چگونگی حل ارور افست افزونه پارسی دیت

با سلام و عرض ادب
ارور زیر چه چیزی را بیان میکند و چگونه حل میشود؟

Notice: Undefined offset: 0 in /home/…/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes- permalinks.php on line

سلام خدمت شما, چه لاینی از فایل fixes-permalinks.php را خطای offset میگیره؟

باسلام و سپاس

Notice : Undefined offset: 0 in /home/ … /wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 246

Notice : Undefined offset: 1 in /home/ … /wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 247

Notice : Undefined offset: 2 in /home/…/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 248

از لاین 244 فایل fixes-permalinks تا لاین 250 به جای کد زیر

$var = $matches[0];

    $query->set('year', $var[0]);
    $query->set('monthnum', $var[1]);
    $query->set('day', $var[2]);
    $query->is_404 = false;
    $query->query_vars['error'] = '';

کد زیر را جایگزین نمایید

$var = $matches[0];
if(isset($var[0]) AND isset($var[1]) AND isset($var[2]){
		$query->set('year', $var[0]);
    $query->set('monthnum', $var[1]);
    $query->set('day', $var[2]);
    $query->is_404 = false;
    $query->query_vars['error'] = '';
}
1 Likes

باسلام
انجام شد و نتیجه زیر حاصل گردید:

Parse error : syntax error, unexpected '{' in /home/graphicshop/gtop.ir/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 245

یک خطای مهم در وب سایت شما وجود داشت. لطفاً صندوق ایمیل مدیر سایت را برای دستورالعمل بررسی نمایید.

سلام مجدد
فایل fixes-permalink را که ویرایش کردید فشرده نمایید و ارسال کنید اینجا

2 Likes

کد صحیح این هست، پیام خطا برای یک پرانتز بوده که یادشون رفته بوده بذارن

$var = $matches[0];
if(isset($var[0]) AND isset($var[1]) AND isset($var[2])){
		$query->set('year', $var[0]);
    $query->set('monthnum', $var[1]);
    $query->set('day', $var[2]);
    $query->is_404 = false;
    $query->query_vars['error'] = '';
}

پرانتز رو بذارید، حل میشه، کد بالا رو ببنید