یک نکته اموزشی که کلافم کرده من خدمات هاست و دومین را از شما خریدم.مچکرم

سایت من به صورت defalt(پیش فرض)صفحه اصلی را از نوشته هایی که در دشته بندی ها وارد کردم.همون لحظه بالا امدن خانه را نشان می دهد در حالی که دسته بندی را که بازدید می کنم هیچ نوشته ای در خانه ندارم.صفحه اصلی نوشته های من خانه هست که از نوشته های قبلی پر شده در حالی که نوشته ای در خانه ذخیره نکردم.لطفاًراهنماییم کنید خیلی کلافه ام

به صورت پیش فرض دسته بندی خانه در دسته های من قرار گرفت تمام دسته بندی ها بالا می اید اما محتویات دسته خانه به صورت پیش فرض از تعدادی از دسته بندی هان ترکیب شده است.به طوری که من دسته مادر را برای دسته بندی هام مشخص نکردم اما برای بقیه دسته ها زیر مجموعه خانه هستند اما خود دسته خانه را که کلیک می کنم دسته زیرین خانه را ندارد.با حذف دسته خانه تفاوتی حاصل نمی شود و به صورت پیش فرض سایت من به صورت نامنظم از ترکیب دسته های دیگر بالا می اید و شکل بدی به فهرست من در ابتدای بالا امدن می دهد.

سلام
آدرس سایتتو بفرست
توضحیاتت به شدت مفهومیه من ک گیج شدم :woozy_face: